обяви
статии
видео
снимки
форум
Анкета
Давате ли витамини на вашата котка?
Да
Не
Рядко
 

Общи Условия за ползване на сайта и публикуване на обяви и Политика за защита на личните данни.

1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между Kotka.bg, и лицата - ползватели на услугите на сайта www.kotka.bg.

2. Kotka.bg е сайт за малки обяви.

3. Всяко лице, което е заредило на браузъра си kotka.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на kotka.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

4. Данните и информацията, получени от сайта kotka.bg, са собственост на Kotka.bg и могат да се ползват за търговска и служебна дейност и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

I. ОБЯВИ

1. Обяви могат да публикуват както физически така и юридически лица, които желаят да сключат единична сделка.

2. Задължително е правилното и точно попълване на всички полета във формата за записване на обява, в противен случай администраторите на сайта си запазват правото за редактиране, променяне на позицията и изтриване на обяви с грешно или неправилно попълнено съдържание.

3. Текстовете и изображенията към всяка обява трябва да отговарят на тематиката на сайта. Текстовете и изображенията в обявите не може да съдържат скрита или явна реклама, освен свързана с предмета на обявата. Текстовете и изображенията в обявите не може да съдържат обидни и/или дискриминационни квалификации.

4. Обявите, публикувани в нарушение на тези Общи условия, независимо дали са публикувани безплатно или срещу заплащане, се изтриват без право на компенсация.

5. Сайтът kotka.bg има право да забрани публикуването на обяви от определени телефони, IP- адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на правилата за публикуване на обяви в kotka.bg.

6. Kotka.bg не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги е публикувало. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или в рекламата не се съдържа подвеждаща или невярна информация.

7. Всяка обява може да бъде коригирана или изтрита. Корекцията на информацията в обява или нейното изтриване се извършва незабавно (on-line) и не се заплаща допълнително.

8. Всеки потребител публикувал обява се задължава да следи актуалността и валидността на обявата, след което да я изтрие или при невъзможност, да подаде искане за изтриване.

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Kotka.bg с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

2. Kotka.bg си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и Kotka.bg се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.

III. Политика за защита на личните данни на сайта www.kotka.bg

1. Цели на обработване
Целта на събирането и обработването на данни е предлагането на услуги и инструменти, където потребителите могат да участват в дейности, включително но не само да се регистрират и да създадат профил, да публикуват или да разглеждат списъци с онлайн обяви, да комуникират с останалите потребители, да си разменят съобщения и да изпълняват множество свързани функции на сайта Kotka.bg.
Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, електронна поща. Kotka.bg, под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по уеб сайтовете си.

2. Категории лични данни които ще се обработват
Услугите, които предоставя сайта Kotka.bg предполагат предоставяне на Лични данни като име, телефон , e-mail.
Kotka.bg не събира данни с категория специални данни по смисъла на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 . С това съгласие вие се задължавате да не съхранявате и изпращате такива данни чрез сайта, като например
- данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.
- документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

3. Категории получатели на данните
Функцията на Kotka.bg е информационна платформа за малки обяви, която позволява потребителите да се свързват чрез тези обяви. С публикуването на обява вие предоставяте възможност на други потребители на сайта да разглеждат вашата обява, в която вие сами определяте каква информация да съдържа.

4. Информация за правата на субекта на данни
- Kotka.bg ви осигурява непрекъснат 24 часов достъп до вашия акаунт, освен в случаите на техническа неизправност.
- Чрез достъпа до вашия акаунт, вие имате право на проверка и промяна на предоставената от вас информация.
- Вие имате право и можете по всяко време да изтриете всички ваши обяви и с това всички предоставени данни за постоянно без възможност за възстановяване.
- Имате възможност и да се откажете от съгласието за обработване на данните ви чрез закриване на акаунта ви (като подадете искане за закриване на акаунта ви на e-mail: info@kotka.bg ).
- Вие имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни, което се основава на задача от обществен интерес, упражняване на официално правомощие или на легитимен интерес.

6. Задължително ли е предоставянето на лични данни
Задължителната информация, за да се регистрирате е eлектронната ви поща, а при публикуване на обява и телефон.
Предоставянето на личните ви данни в останалата функционална част на сайта е напълно доброволно по ваше желание.
Физическото лице търсещо или предлагащо чрез онлайн обяви в Kotka.bg самостоятелно преценява дали и какви данни за себе си да предостави.

7. Срок на съхранение
Kotka.bg съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на обявата и профила ви в уебсайта.

8. Дали данните ще се предоставят на трета държава извън ЕС
Kotka.bg e сайт достъпен и от страни извън Европейският съюз. Това предполага, че данните, които сте предоставили в обявата могат да бъдат видяни от тези трети страни.

9. Сигурност от страна на Kotka.bg
- Предоставените ни данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.
- Kotka.bg ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, в който сте регистрирани, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас.
Kotka.bg няма право да продава или търгува с Вашите лични данни. Служителите на Kotka.bg са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.
Kotka.bg се води от приетата фирмена политика за защита на личните данни, която е представена в Комисията за защита на лични данни и се ръководи стриктно от нея при съхранение на личните данни, получени от регистрирани потребители в сайтовете, собственост на компанията.

 | Начало  | Форум  | Видео  | Снимки  | Статии  | Обяви  | Игри  | За контакти  | Общи условия
© Copyright 2009 Котка.bg